Profile of Mr. Vinh Doan

Country Manager of LOOK Architects, Vietnam

Vinh Doan tốt nghiệp trường Đại học kiến trúc TP.HCM với văn bằng đại học kiến trúc. Anh gia nhập LOOK Architects từ năm 2009 và là Giám đốc Việt nam.