Place 8 Strata Housing

Dự kiến hoàn thành năm 2016

Một strata housing 3 tầng bao gồm 6 đơn nguyên nhà liên kế có sân thượng và bãi đậu xe dưới hầm cùng sử dụng chung các tiện ích cộng đồng.

Kiến trúc