Profile of Ms. Ng Sor Hiang

Co-founder and Group Director of LOOK Architects, Singapore

Ng Sor Hiang là Tổng giám đốc và đồng sáng lập LOOK Architects. Cô có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế và định hướng nhóm thiết kế.