Luxelake Bridge (Thành Đô, Trung Quốc)

Năm hoàn thành: 2013

Cầu đi bộ biểu tượng dài 320m tọa lạc tại khu đô thị mới ở Thành Đô đã trở thành điểm nhấn cho Luxelake.

Thiết kế đô thị