Profile of Mr. Look Boon Gee

Founder and Managing Director of LOOK Architects, Singapore

Look Boon Gee là Giám đốc điều hành và nhà sáng lập công ty LOOK Architects. Ông đã thắng nhiều giải thưởng khu vực và quốc tế và nhận giải Giải thưởng thiết kế của Tổng thống - Nhà thiết kế của năm 2009 ( Singapore). Ông là người dẫn dắt đội ngũ thiết kế.