Kranji Marshes

Đề án cải tạo môi trường tại đầm Kranji, vốn là hệ sinh thái mặt nước phong phú các loài động và thực vật.

Phương án