Integrated Construction & Prefab Hub

Dự án nhà máy cơ khí sản xuất bê tông đúc sẵn với văn phòng và kí túc xá dành cho công nhân.

Phương án