Inanam Hotel (Sabah)

Dự án gồm 7 tầng khách sạn với 2 tầng dịch vụ thương mại công cộng. Tổng cộng 112 phòng với diện tích 17m2/ phòng đơn và 31 m2/ phòng gia đình.

Phương án