Citadines Parimal Garden (Ahmedabad)

Tọa lạc tại vườn Parimal, Ahmedabad, dự án căn hộ dịch vụ mở rộng có sức chứa 180 phòng với 1 tháp căn hộ và khối đế cung cấp dịch vụ thương mại, phục vụ ăn uống.

Phương án