Profile of Mr.Chua Liang Ping

Associate of LOOK Architects, Singapore

Chua Liang Ping tốt nghiệp Đại học quốc gia Singapore với văn bằng thạc sỹ kiến trúc. Anh gia nhập LOOK Architects từ năm 2009 và là Cộng sự của công ty từ 2015.