Mr Chris Su
Giám đốc phát triển kinh doanh (Châu Á)


Ông Chris Su có kiến thức & kinh nghiệm chuyên sâu về dự án & hợp tác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ông là đại diện công tác với những cộng sự chúng tôi ở nước ngoài hay xuất bản & truyền thông. Với hành nghề kiến trúc chuyên sâu, ông khẳng định khả năng quản lý thiết kế xuất sắc cho dự án công hay tư nhân.