Profile of Mr. Chow Khoon Toong

Senior Architectural Associate of LOOK Architects, Singapore

Chow Khoon Toong tốt nghiệp trường Đại học quốc gia Malaysia với văn bằng đại học kiến trúc. Anh gia nhập LOOK Architects từ năm 2011 và là Cộng sự cấp cao của công ty.