Bridge II (Phúc Châu)

Năm hoàn thành (dự kiến): 2016

Cây cầu biểu tượng này là 1 phần trong thiết kế tổng thể Phúc Châu.

Thiết kế đô thị